Select Page

Muurit

Luonnonkivisiä muurirakenteita on aina käytetty ulkotilojen jäsentelyssä.

Luonnonkivisiä muurirakenteita on aina käytetty ulkotilojen jäsentelyssä.

Luonnonkivisiä muurirakenteita on aina käytetty ulkotilojen jäsentelyssä.

Laastimuurit tehdään rungon ympärille muuraamalla, tai teräskiinnikkeillä. Kylmämuurit ladotaan, mutta ne voidaan myös saumata. Paasikivimuuri on massiivikivinen täyskivimuuri tai rst-sitein vahvistettu kuorirakenne. Ne jaetaan lisäksi kivien ja limitysten mukaan: Pyörökivimuuri ladotaan tai muurataan luonnon pyörökivistä. Sekamuuri taas irto- tai lohkokivistä. Verkkomuurissa kivissä on 3 -5 kulmaa. Harkkomuurin kivet ovat säännöllisiä suorakaideharkkoja tai -laattoja. Rivimuurissa ne vaihtelevat kooltaan, mutta vaakasaumat jatkuvat. Rubble muurissa koot ja limitys vaihtelevat. Muurit viimeistellään ja suojataan kansikivillä. Lohkottujen harkkojen saumapinnat ovat sahattuja ja etupinnan reunat usein tasattuja. Sahattujen kivien näkyvät osat poltetaan tai ristipäähakataan.

Suomalaiset kivimuuriyritykset.