Select Page

Reunakivet

Reunakiviä voidaan käyttää myös vesialtaan ja kulkutien rajaajina.

Reunakiviä voidaan käyttää myös vesialtaan ja kulkutien rajaajina.

Reunakivet tukevat ja rajaavat jalkakäytävien ja ajoradan korokkeiden reunoja.

Uudet, kapeat, mittatarkat ja edullisemmat reunakivet sopivat hyvin myös pihoille sekä jalankulku- ja kevyen liikenteen alueille.

Suorareunakivi on leikkaukseltaan suorakulmainen. Sen lohkottu, karkeasti viimeistelty versio on raakareunakivi. Faasireunakiven etureunassa on 20 mm leveä viiste.Kivien matalat versiot voidaan kiinnittää liimaamalla. Vaakareunakivi on sahattu, matala ja leveä kivi. Sahattujen kivien pintakäsittelyt ovat poltettu ja ristipäähakattu ja niitä saa useista rakennuskivityypeistä.

Perinteisen Viistereunakiven (V) viisteen korkeus on 100 mm, sen pintakäsittely on karkeahakattu ja sitä valmistetaan harmaasta ja punaisesta graniitista.

Reunakivet asennetaan tavallisesti maakosteaan betoniin. Katso suunnitteluohjeista lisää reunakivistä.