Select Page

Suomalainen luonnonkivi täyttää tiukimmatkin laatuvaatimukset

Suomalainen luonnonkivi täyttää tiukimmatkin laatuvaatimukset
OP-Vallilan rakennuksessa on käytetty julkisivussa Viitasaaren vaaleaa graniittia ja rakennuksen edustalla kadunpäällysteenä Kurun harmaata graniittia. Kuva: Olavi Selonen.

Luonnonkiven käytöllä on rakennusten, kaupunkien julkisten alueiden ja teiden rakentamisessa Suomessa pitkät perinteet. Kiven korkean laadun ohella suomalaisen kiviteollisuuden vahvuutena ovat mm. yritysten luotettavuus, kiviesiintymien koko ja tasalaatuisuus sekä kiven saatavuus kymmenienkin vuosien jälkeen. Viime vuosien aikana suomalaisesta kivestä on toteutettu useita upeita kohteita.

Kiven tärkein valintaperuste on yleensä sen ulkonäkö (väri ja kuviointi). Suunnittelulta edellytetään luonnonkivien ominaisuuksien sekä valittujen värisävyjen ja pintakäsittelytapojen hyvää tuntemusta. Kiven valinnassa ja rakenteiden suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon myös kiven tekniset ominaisuudet ja kestävyys. Kivirakenteiden tulee kestää sään rasitukset sekä käyttökohteen mukainen kulutus ja kuormat. Vaatimukset kivituotteille on esitetty yhdenmukaistetuissa, ns. harmonisoiduissa eurooppalaisissa standardeissa ja kansallisissa soveltamisstandardeissa.

Kaikki tuotannossa olevat suomalaiset luonnonkivet on testattu ja ne täyttävät standardien vaatimukset. Tiedot kivien ominaisuuksista löytyvät nyt Kiviteollisuusliitto ry:n kiviportaalin uudistetuilta kivilaatusivuilta. Portaalin päivitetystä standardiosiosta löytyy puolestaan ajantasainen tieto luonnonkivien standardeista.

Lisäksi Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut raportin, joka käsittelee luonnonkiviteollisuuden eurooppalaisia standardeja ja CE-merkintää ja päivittänyt tehtaan laadunvalvontaa koskevan mallikäsikirjan.

Aiemmin kuluvana vuonna Kiviteollisuusliitto ry julkaisi julkisille hankkijoille tarkoitetun luonnonkivituotteiden hankintaohjeen.

Lisätietoja: Olavi Selonen, toiminnanjohtaja